Vlaams Blok

Ik vind het God geklaagd dat men steeds halve waarheden, leugens en dies

Ghislain Struys - Hasselt

meer over het vlaams Blok schrijft. Wat professor Hendrik Vos van het RUG schrijft is volgens mij je reinste onzin! Wat blijkt uit mijn gegevens? Tussenkomsten in planetaire vergadering (incluis stemverklaringen en mondelinge vragen) heeft Koen

Dillen 14 keer gereageerd. Hij heeft 15 schriftelijke vragen ingediend.

Waardoor hij op de 5é plaats komt te staan in het rijtje van actieve

Europarlementsleden. Dat Anne Van Lancken in het artikel zo wordt opgehemeld

is mij ook ten zeerste de vraag, daar zei respectieflijk op de 12de en 8ste

plaats komt qua inmenging.... Misschien heeft prof. Vos een boontje voor Van

Lancken? Hoe het ook zij, ik zou graag zien dat deze repliek gepubliceerd

wordt bij lezersbrieven. Ook de lezers van Het Belang van Limburg hebben

recht op objectieve informatie.