Vlaanderen de leeuw

Kijk naar de Duitsers, zij nemen het niet langer. Als er iemand op straat zou moeten komen dan is het wel de Vlaming. Maar neen, jullie laten zich allen in het hoekje drummen. Erger nog , jullie verdragen het dat bij tijd en wijl een leugenaar in deze rubriek komt vertellen dat nauwelijks één procent van de Vlamingen voor de onafhankelijke republiek is.

L.S.

Wel laat eens zien wat ervan is. Gedaan met mediavertekening, gedaan met pop-polls die uit alle hoeken van de media komen. Kom op voor uzelf. Een sticker op de wagen met: VL of de leeuw.

En wanneer de mooie lente het toelaat: hang uw Vlaamse Leeuw uit. Niet op 10 juni of later,

neen, zo vaak als u er zin in heeft. Dan kunnen we de "waarheid" zien en echt aan democratie doen. Iedereen is natuurlijk vrij van doen, maar vinden jullie het nog normaal dat de heersende politiek, die meer verknoeit dan opbouwt, zich verrijkt op jullie rug? En daar betalen jullie zwaar voor, elk van die ministers eigent zich 10000 euro loon per maand toe, en voor de uitgaven die ze

reëel doen komt daar bovenop een vergoeding die hoger is dan de meeste van jullie lonen. Laat 2004 een jaar van verandering worden. In de goede richting. Stop de Belgische staat.Uw toekomst staat op het spel. Het aantal faillissementen is hoger dan ooit; hoofdoorzaak is de uitbuiting door de Belgische overheid, zij jaagt trouwens alle werkgevers het land uit door haar wanbeheer. Leve de vrijstaat Vlaanderen.