Maneuvers

In mijn lezersbrief, "For Minister President", een antwoord op het interview van Stevie Stevaert in HBvL van 27.02.04., zei ik het volgende :" De schrik die elke politieke partij heeft om op de kastijdingsbanken van de oppositie te belanden, zal nog menige maneuvers voor 13 juni teweegbrengen.", einde citaat.

Michel Cremers - Zonhoven

En zie, amper een maand later zijn de maneuvers, zeg maar de operaties "beschadiging" van wal gegaan.

Begin vorige week ging Hendrik VOS, een docent aan de Universiteit Gent, wild te keer dat het VB in het Europees Parlement nagenoeg niets doet, m.a.w. haar broek zit te verslijten.

Maar zoals ik op dit forum al meermaals zei :" In de oorlog en de verkiezingen is alles toegelaten." En Hendrik Vos weet dat maar al te goed. Vooreerst kreeg de (rode) docent van de bevriende (rode) VRT een breed forum om zijn (rode) leugens te verkondigen.

Want elkeen die dat wil, kan één en ander over de uitlatingen van Vos natrekken op de webstek van het Europees Parlement.(www.europarl.eu.int)

De geïnteresseerden zullen tot de vaststelling komen dat hetgeen Vos vertelt over de Europese parlementsleden misleidend en leugenachtig is. De HUIDIGE Vlaams Blok-delegatie is zelfs de tweede actiefste. Alles heeft natuurlijk te maken met de periodes die men als studiemateriaal in aanmerking neemt.

Sluwe Hendrik overschouwt de periode sinds 1999, maar wie de activiteiten vanaf 18 juni 2003 onder ogen neemt, krijgt enigszins een ander plaatje. Want sedert de vernoemde periode stelde Philip Claeys (VB) evenveel schriftelijke vragen als kampioen Bart Staes.

Ook wat de tussenkomsten in plenaire vergadering betreft, staat het VB haar mannetje. Nelly Maes staat op één, gevolgd door Jan Dhaene en vervolgens op drie staat Philip Claeys, net vòòr Johan Van Hecke.

Nog steeds handelend over dezelfde periode, vanaf 18 juni, kan vastgesteld worden dat niet het VB "nagenoeg niets" in het Europees Parlement doet, maar de SP.a.

Absolute rode lantaarn inzake tussenkomsten in plenaire vergadering is Saïd El Khadraoui, met welgeteld 1 (één) tussenkomst. Zijn collega Anne Van Lancker bengelt op de gedeelde tweede laatste plaats.

Intellectueel oneerlijk wordt docent Vos als hij het er over heeft dat europarlementsleden van het VB nooit als verslaggever optreden. Hij weet wellicht als geen ander dat fractieloze leden van het VB onmogelijk verslaggever kunnen zijn. 'Verslaggeverschappen' worden enkel toegewezen tussen erkende fracties.

Dit stukje rechtzetting, omdat de waarheid haar rechten heeft. (Zie ook bijlage van de Europese werkzaamheden.)

Het tweede maneuver kwam van de andere meerderheidspartij, het blauwe fabriekje.

Het heeft alles te maken met een wereldconcern dat gerstenat produceert en al geruime tijd weet dat, "thuis is, waar mijn Stella staat". Een multinational die nu ook wil weten dat, "thuis is, waar ik mijn belastingen betaal."

En aangezien bij ons, de fiscus de grootste slokkop van de wereld is, ligt één en ander voor de hand.

Doch, dat op zich was eigenlijk het probleem niet. Wat dan wel ? Een week geleden werd in een peiling bekend, dat Jean Luc Dehaene, ofschoon hij niet in de nationale politiek aanwezig is, toch de populairste politicus is. Wil het toeval dat dit brabants trekpaard zowel bestuurder is van het moeilijk doende wereldbedrijf, als lijsttrekker bij de grootste oppositiepartij.

Bovendien heeft die ex-eerste minister uitspraken gedaan, waarover men eigenlijk met lof zou moeten spreken, vanwege zijn gezond verstand, maar die door de politieke concurrenten niet kunnen gepruimd worden.

Want de Somersen, de Sterckxsen, de Daemsen, allen bevonden zich in een zodanige staat van opwinding, dat je haast zou geloven dat de derde wereldoorlog dadelijk zou beginnen.

Door hun gramschap heen, verwaarloosden zij de balk in hun eigen ogen om de splinter bij iemand anders op te merken.

Immers, pro memorie, men vergeet hier heel graag dat ene Herman De Croo, als minister van economie, het presteerde om de Belgische Koopvaardijvloot onder Luxemburgse vlag te laten varen om op die wijze te ontsnappen aan de hoge belastingen en de sociale lasten.

Niet alleen Interbrew vlucht hier voor de belastingen, vele burgers zouden hetzelfde doen moesten ze in de mogelijkheid zijn. Want de kampioenen van de belastingverlaging discrimineren nu al vanaf 01.01.04. alle gehuwden fiscaal, door hun woord niet te houden, betreffende de gelijkschakeling met de alleenstaanden. De gehuwden samen, geven op die manier aan de regering een ongevraagde RENTELOZE lening van 66 miljard oude franken en dit tot midden 2006.

Moet er nog zand zijn ?

Bijlage : werkzaamheden Europees Parlement.

Tussenkomsten in plenaire vergadering (inclusief stemverklaringen en mondelinge vragen)

1. Nelly Maes (45)

2. Jan Dhaene (22)

3. Philip Claeys (21) *

4. Johan Van Hecke (20)

5. Koen Dillen (14) *

6. Bart Staes (13)

7. Dirk Sterckx (12)

8. Miet Smet (10)

9. Ward Beysen (9)

10. Willy De Clercq (9)

11. Marianne Thyssen (

12. Anne Van Lancker (

13. Patsy Sörensen (4)

14. Saïd El Khadraoui (1)

* 1 tussenkomst van 01.04.04 nog niet opgenomen

Schriftelijke vragen

1. Philip Claeys (26)*

2. Bart Staes (26)

3. Marianne Thyssen (17)

4. Miet Smet (16)

5. Koen Dillen (15)

6. Nelly Maes (11)

7. Jan Dhaene (10)

8. Anne Van Lancker (4)

9. Ward Beysen (3)

10. Dirk Sterckx (3)

11. Patsy Sörensen (3)

12. Saïd El Khadraoui (3)

13. Johan Van Hecke (0)

14. Willy De Clercq (0)

* 7 bijkomende vragen ingediend maar nog niet behandeld

Schriftelijke verklaringen:

Philip Claeys en Koen Dillen (hoofdindiener Vlaams Blok): 3

Nelly Maes (geen enkele keer hoofindiener): 3

Ward Beysen (hoofdindiener): 1

Anne Van Lancker, Nelly Maes, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui (hoofdindiener SP.A): 1

Patsy Sörensen (geen hoofdindiener): 1