Afspraken in de gehandicaptensector

Uw hoofdredacteur heeft zich voor zijn opiniestuk in de krant van 28 - 29 maart niet juist geinformeerd. Dit hoeft geen verwondering te wekken, vermits hij

²

cijfers overneemt van dhr. Somers, minister-president.

Deze egocraat heeft al eerder blijk gegeven van

gebrekkige dossierkennis en geeft systematisch "niet

thuis" als hij geconfronteerd wordt met "de mensen",

o.a. in "de zevende dag" van 29.03 op de VRT.

In de gehandicaptensector zijn er pertinent geen 8000

plaatsen bijgekomen. Het zijn er duizenden minder.

Indien de gemaakte afspraken door de (volgende)

regering worden nagekomen zullen in 2007 slechts 65%

van momenteel geregistreerde zorgvragen zijn opgelost.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer