thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Nieuwe ondernemers

O.K, de aanzet is gegeven. Steunpremies aan jonge startende zelfstandigen. De regering heeft

L.S.

lijkbaar nog een late after-diner borrel gehouden. Onderwerp: om de schandalig hoge lonen van

het politieke establishment in stand te houden, moeten we nieuwe bronnen aanboren.

Ik heb een ander voorstel. Eerst richten we de onafhankelijke republiek Vlaanderen op, zo snel

als maar kan. Volgens mijn bescheiden berekeningen kunnen we de premies dan gemakkelijk

vervijfvoudigen. Eigenlijk winnen we 3 maal. Primo we ontdoen ons van een overbodige nationale

overheid. Secundo, de starters bekomen een echte stimulans. Tertio, de gezinnen houden nog extra over

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer