Elektronische info-borden in Lummen

Het zal best mooi zijn deze info borden ,ook al worden ze betaald door reclame spotters , voor meerdere inwoners zullen deze borden weinig of geen nut hebben.

Henri Alenus - Lummen

De eerste info lijnen die het gemeente bestuur zou kunnen ingeven , let op voor de slechte staat van de voetpaden in het centrum van Lummen.

Iedere voetganger die van oost naar west wandelt, moet verschillende hindernissen nemen om veilig en wel van het ene naar het andere uiteinde van het dorp te wandelen, en dan spreek ik nog niet indien het geregend heeft dan zijn zelfs laarzen geen luxe.

De kinderen die dag dagelijks naar de scholen gaan met hun toch al zware boekentassen, om dan nog niet te spreken over de senioren die niet allemaal nog flink te been zijn, onlangs was ik nog getuigen hoe een bejaarde dame met haar voet verstrikt geraakte tussen de verschillende oneffenheden, haar schoen verloor en struikelde.

Gelukkig had de dame in kwestie geen al te zware letsels, en kon ze na mijn hulp haar bootschappen verder doen.

Misschien zou het gemeente bestuur er beter aan doen om eerst te zorgen dat de lummenaren en de bezoekers aan Lummen veilig en wel door Lummen kunnen wandelen, misschien kunnen ze hun licht eens opsteken in de aangrenzende gemeentes waar het wel kan, en alles mooi in orde is, of komen onze beleidsmensen niet in een van deze gemeentes.

Had de naam Lummen niets te maken met licht?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer