Winkelen op zondag

Zondagrust en vijfdagen week waarvoor ouders hebben moeten vechten staan weer te discussie. Een recent rapport van de GOM geeft een achteruitgang van de tewerkstelling in de distributiesector aan. Voor mij is zondagswinkelen een vals voorwendsel voor economische vooruitgang.

Gilbert Jonkers - Leopoldsburg

Flexibiliteit van de zelfstandigen volgens Verhofstadt klinkbare onzin, het is onder druk van het grootkapitaal dat er druk gezet wordt want zij zijn in de mogelijkheid om hun productie te laten doen in de lage loonlanden om de dure loonkost in België te ontwijken. Zondagswinkelen stelt hen in de mogelijkheid om op een onwettige manier hun goederen aan de man te brengen en men slaagt er wonderwel in door zich nu te vestigen in de zogezegde toeristische centra's om zich zo te onttrekken aan de wet op de zondagsluitirg. En dan nog niet te spreken van de sociale controle die nihil is omdat deze diensten 's zondags niet werken.

Men zou beter een decreet maken dat elk bedrijf of zelfstandige die zaken doet op zondag 52/156ste van alle kosten niet mag opnemen in de boekhouding. De discussie van al dan niet open op zondag zou zichzelf oplossen en de oneerlijke concurrentie zou afnemen.

De politiek heeft lef als 75% van de bevolking et tegen is haar wil door te drukken dit wijst erop dat deze regering er enkel een is voor het grootkapitaal. Het motto van deze grote ondernemingen is zeer lage productiekosten in de lage loonlanden (lees kinderarbeid) en afzetting van hun goederen in de rijke landen de winsten te laten uitkeren via dividend. Als men kan spreken van winsten want meestal zit de maatschappelijke zetel in een of ander belastingsparadijs.

Neen mijnheer Verhofstadt, fiets maar door de voornaamste winkelstraten u kan genieten van de leegstand en de verloedering in een groot aantal gemeenten dan ziet U hoe goed het gaat met de middenstand en dat is toch kiespubliek of niet soms. En de recente wetgeving voor het statuut van de zelfstandige is maar een doekje voor het bloeden want het is om te wenen onder welke druk ze moeten functioneren van plichten opgelegd door multinationals. Somtijds bekruipt mij het gevoel dat de middenstander enkel dient te zorgen voor de afzetting van de producten-afdracht van de BTW aan de staat en wachten op zijn pensioen en als hij niet toekomt met

zijn pensioen zijn zorgen mag overdragen aan OCMW. De recente golf van het in faling gaan van grote garagebedrijven in het Antwerpse is dat de melkkoe "de auto" ook verschijnselen van drooglegging begint te vertonen. De volgende groep na de kleine middenstander. Zondag werken neen, 's zondags stemmen ja en 13 juni is niet meer veraf en hopelijk komt uw partij er zo bekaaid van af als de huidige positie van de kleine middenstander.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer