Twee maal ongeloof

Toen Dutroux ging wandelen in het bos, vonden twee ministers het nodig te vertrekken, hoewel zij rechtstreeks niets te maken hadden met de fout van de bewakers. Bovendien leverden die ministers goed tot zeer goed werk, tenminste volgens de media toen.

Philippe Deleu - Ekeren

Waarom dan blijft Chantal Pauwels op post, hoewel haar functioneren maar magertjes was, volgens ondervinding én sommige media ? Toonde ze bovendien niet weinig normbesef in verband met haar 'sacoche', en heeft ze niet effectief kosten tweemaal ingegeven ? Is zij niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de dienst die de fout zou gemaakt hebben ?

Daarnaast schijnt de nieuwe burgemeester haar meer te steunen dan sommige van zijn partijgenoten in het verleden. De rest van de schepenen gaat vrijuit, zomaar.

Juridisch : Er waren geen regeltjes en onze staatssecretaris gaat er nog meer afschaffen.

Het zal je maar overkomen dat je voor het persoonlijk gebruik van één enveloppe je werk kan verliezen in de privésector. Zit er nog meer achter deze onlogische kronkel binnen het schepencollege?

J'y suis, j'y reste, misbruik van het ambt in de hoop de dans te ontspringen ?

Niettemin, een ander jobke zal Chantal wel snel vinden, dit in tegenstelling tot andere die helemaal zonder persoonlijke fout hun werk kwijt raakten.

Ongeloofwaardigheid 2

Het zal je maar overkomen : je veroorzaakt een dodelijk accident, eventueel omdat een andere weggebruiker onvoorzichtig was. Niettemin je slaat ogenblikkelijk in paniek.

Vluchtmisdrijf, met alle gevolgen en boetes vandien. Een drama voor het leven als je toevallig 3 pintjes had gedronken. Is er een duidelijker voorbeeld van 'tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid' ?

Niettemin ben ik voor een assisenjury omdat dit nog een van de weinige democratische toetsstenen is, hoe onvolmaakt ook. Maar een clever en alomgerespecteerd ( ?) advocaat die zijn eigen grenzen niet kent, wellicht wegens zijn optredens in de media of die er juist gebruik, zoniet misbuik van maakt, daar dient de Hoge Raad van Justitie zich eens over te buigen.

Ook in Aarlen dreigt de juridische mediashow te ontsporen. Ondertussen is er niemand die de 'vrijheden en verantwoordelijkheden' van de media in vraag stelt en worden wij wekelijks ongevraagd geconfronteerd met zinloze beelden van geboeide verdachten, vaak angstig verscholen onder allerlei kledingstukken. Dit terwijl die personen juridisch nog altijd onschuldig zijn, als ik de spelregels die Meneer Vermassen hanteert, goed begrijp.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer