Lezersbrieven

Sinds het uitlekken van de actie "gemanipuleerde lezersbrieven" van de VLD, krijgt het item een enorme belangstelling.

Michel Cremers - Zonhoven

In de kranten, nieuwsberichten op televisie, Man bijt hond, De Zevende dag, in wat men gemeenzaam "de boekjes" noemt, het kan niet op.

Misschien kan menige burger die uitvergrootte belangstelling voor dit fenomeen niet zo direct begrijpen. Toch wordt naar verluidt door heel wat instanties een grote waarde aan de lezersbrieven toebedeeld.

Tussen haakjes, de lezersbrief blijft bij uitstek de vorm van "vrije meningsuiting", zo bejubeld in een 'vrij' democratisch systeem. Nochtans wordt deze vorm van "vrije menings-uiting" door een vooraanstaand editorialist, van de "progressieve" pers , verguisd.

(Editoriaal "Groen lachen", DM 17.03.04. Y.D. :"Zullen we eens ophouden met kleine deeltje

van het publiek de lezersrubrieken te laten domineren ?" , einde citaat.)

Net zo elke journalist in zijn dagelijkse stukjes die hij pleegt, onderhuids een stuk van zijn wezen meegeeft, zo ook kan je in elke lezersbrief een ondertoon voelen. Men leest niet enkel de woorden en zinnen die er staan. De aandachtige lezer 'voelt' bij het lezen als het ware de polsslag van de briefschrijver/-schrijfster in kwestie.

Mijn voorbeschouwend stukje heeft het dan wel over de 'oprechte' lezersbrieven. Geschreven door auteurs die HUN mening willen ventileren. Strikt genomen mag het 'opgezet spel' van VLD-kamerlid Tommelein dan geen absolute schriftvervalsing zijn, het illustreert zonder meer, dubieus gedrag van een gezagsdrager. En als je dit gedrag een beetje analyseert, kom je ook nu weer in hetzelfde vicieuze cirkeltje van altijd, namelijk "zelfprofijt", terecht. Immers het gaat over de politiek. Politiek, waar de postjes worden uitgedeeld die een pak poen opbrengen. En dan geldt de uitspraak dat in de oorlog en in de politiek alle middelen geoorloofd zijn.

Waarom lezersbrieven zo een belang hebben, heeft te maken met de perceptie. "Perceptie" , een woord van een kilo. Niet alleen de geschriften van journalisten verstevigen of verweren het beeld dat mensen van bepaalde zaken hebben. Ook de lezersbrieven hebben dezelfde impact op de beeldvorming en het bestendigen of afbreken hiervan, bij de lezer. Een lezersbrief heeft dezelfde beïnvloedingsdoelstelling als een gewoon stuk uit de krant. Immers, lezersbrieven zijn vaak reacties op bijdragen uit de krant. Weerleggingen van lezers over datgene waar ze van mening verschillen met de journalist. Want buiten de eigenlijke 'informatie' die een krantenartikel bij de lezer wil brengen, doet de journalist ook aan "duiding". Het is precies met die duiding dat de journalist de lezer onderhuids wil bewerken. Het "woord", gesproken of geschreven, is en blijft een machtig wapen. Niet voor niets wordt de pers de "vierde" macht in dit land genoemd.

Ook hier zal de aandachtige lezer onmiddellijk voelen over welke macht kranten beschikken, bij de selectie van het aan bod laten komen van meningen. Normaliter zal een krant streven naar een evenwicht van de verschillende meningen. Nochtans loont het de moeite, naar de verkiezingen toe, de inhoud van de gepubliceerde lezersbrieven in het oog te houden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer