Lezersbrievencampagne

Bij het debat dat men dezer dagen in de media voert over de door de VLD opgezette lezersbrievenactie wordt nogal gemakkelijk het Vlaams Blok ten tonele gevoerd. Men stelt dat ook het Blok haar leden aanzet om brieven te schrijven naar de media.

Remie Timmers - Houthalen-Helchteren

Ikzelf pleeg af en toe over politieke aangelegenheden brieven te schrijven naar de drie grote Vlaamse kranten. Tot voor een half jaar was ik lid van het Blok. Nooit of nooit heeft men mij van uit die hoek gevraagd om ook maar een letter te schrijven naar om het even welke krant. Nooit heb ik, tijdens al de jaren dat ik lid was, hier iets van gehoord.

Ter controle heb ik hier in Limburg aan de vier-vijf andere regelmatige briefschrijvers van het Vlaams Blok die ik persoonlijk ken gevraagd of zij ooit deelnamen aan een georkestreerde brievenactie. Vier van hen heb ik kunnen bereiken en alle vier ontkennen ze ten stelligste ooit beïnvloed te zijn geweest.

Ik schrijf deze brief om twee redenen: een hetze tegen het Vlaams Blok is in deze materie volkomen onterecht en de waarheid, ook al komt ze uit rechtse hoek, heeft altijd haar rechten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer