De media

Onder politieke druk wordt het programma zwart-wit van Jürgen Verstrepen uit

D. Heylen

de ether gehaald. De vrije meningsuiting wordt schaamteloos door de Belgische politici van paars met de voeten getreden.

Vandaar wil ik een dringende oproep doen aan mr. Donckier van deze krant :

Mr. Donckier, bericht uw lezer op een juiste en correcte manier van wat er gaande is in deze 'bananenrepubliek".

U bent het verplicht aan uw Vlaams leespubliek en aan uw 'Limburgers', die

- uw eigen woorden- erg nauw aan het hart liggen.

Wrik U los, Mr Donckier, van het politieke paarse juk, dat U verbiedt de

zaken te stellen zoals U zijn. Laat Vlaanderen niet steeds verder afglijden, door uw lezer een "Belgische" krant aan te bieden. Ga op de barricade staan! Het is hoog tijd! Uw verantwoordelijkheid is verpletterend!!

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer