Camera's voor zwartwerk

De sociale inspectie gaat ervan uit dat de fruitteler bewust illegalen met een valse identiteit inschrijft en doet alsof hij dat niet weet (HBvL 15/03/04).

Danny Vandebeeck, bestuursadviseur Vlaams Agrarisch Centrum - Diepenbeek

Het artikel laat vermoeden dat deze praktijken moedwillig worden toegepast door de fruitteler met als doel te frauderen.

Dit is de wereld op zijn kop. De fruittelers zijn vragende partij inzake de juiste identiteitsbepaling van de werknemers.

Daarom heeft het Vlaams Agrarisch Centrum in haar voorstel tot invoering van de 'groene cheques', dat tot stand is gekomen in overleg met de fruittelers, gesteld dat de overheid de juistheid van de identiteit van de potentiele werknemers onderzoekt i.p.v. de fruitteler, aangezien de overheid over de nodige middelen beschikt om de identiteit te onderzoeken.

Het voorstel 'invoering groene cheques' is momenteel in bespreking op het landbouwoverleg.

Wij betreuren dan ook de eenzijdige informatie die werd verstrekt in het bewuste artikel.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer