Superboetes

Ook een beetje moe van al die onzin ivm boetes? Vindt u ook dat de politie

Jupke

eens meer moet doen aan de criminaliteit ipv alleen maar te collecteren

voor de schatkist?

Er is een mogelijkheid om actie te voeren. Maar dat werkt alleen als we het

allemaal doen. Lees dit dus even. Ook als je nu net even geen bekeuring

hebt gehad, want binnenkort ben jij ook de klos.

Wat te doen (tip van een politie-inspecteur):

Als je een bekeuring krijgt (\"beschikking\") dan kun je hiertegen in beroep

gaan bij de officier van justitie. Het

adres staat op de achterzijde van de beschikking. Maak een Kopie van de

beschikking en doe er een simpel briefje bij.

Bijvoorbeeld:

Aan de officier van justitie.....

Bijgaand een kopie van uw beschikking.

Ik bestrijd de snelheid die op de beschikking is vermeld en vermoed dat de

meetapparatuur niet in orde was. Ik ga dan ook tegen de beschikking en

beroep.

Ik verwacht dat u mij een foto van de overtreding stuurt en een kopie van

het ijkrapport van de betrokken meetapparatuur, zoals dat op de dag van de

overtreding geldig was. Met vriendelijke groet ....

(naam, adres,geboortedatum)

De Officier is verplicht te bewijzen dat de apparatuur goed is en moet dus

deze kopie toesturen. Als uit het ijkrapport blijkt dat de apparatuur over

de ijkdatum heen is heb je geluk: de boete is sowieso niet geldig.

Maar belangrijker: als iedereen zo protesteert, loopt het openbaar

ministerie compleet vast. Ze kunnen de meer dan 7 miljoen

bezwaarschriften bijlangena niet verwerken .

Misschien dat men dan eindelijk eens besluit om deze onzinnige jacht op de

gewone man te staken en de politie weer in te zetten voor echt belangrijk

werk.

NB.: als je op deze manier in beroep gaat, dan hoef je voorlopig de

bekeuring niet te betalen. Dat wordt in de brief die de

officier je stuurt ook nog eens bevestigd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer