Migrantenstemrecht

Ik voel me geroepen en een beetje verplicht om te reageren op deze lezersbrief van Het Belang van Limburg (het verwondert me niet dat het in deze krant te lezen is à 'vooroordelen?';-)). Het is overduidelijk dat deze tekst een absurde argumentering is want die persoon generaliseert, schrijft in elke zin een drogredenering, geeft het gevoel aan een 'goede' lezer dat hij vooroordelen heeft tegenover de migranten en komt zonder goede en correcte voorbeelden. Zijn mening is dialectisch want men kan er zeker over discussiëren en de tegenpartij kan met betere argumentering komen (persoonlijke mening). In heel de tekst heb ik geen redenering gelezen. Het is volledig gebaseerd op vooroordelen, generalisering en demagogie. Ik noem demagogie erbij omdat ik geloof dat hij zijn mening met opzet naar de krant heeft gestuurd, nl dat hij de minder gelezen personen wilt overtuigen om tegen het migrantenstemrecht te zijn. Een andere mening is dat hij een sympathisant is van een extreemrechtse partij en dat hij die partij meer leden wil aanbrengen door hen te bedotten met zijn (ik herhaal) bevooroordeelde, generaliserende en demagogische mening over de invoer van het migrantenstemrecht.

Ramazan Erbas - Genk

Hij zegt dat er een enorme kloof bestaat tussen de Belgen en de migranten. Het gaat dus weeral over het 'migrantenprobleem' in een 'multiculturele maatschappij'.

Hij vraagt zich af hoe een verkiezing wettelijk kan verlopen wanneer de bevolking kan gaan stemmen met twee maten en twee gewichten. Het is een overbodige vraag want het is wettelijk omdat het goedgekeurd is door de wetgevende macht. Een lange weg begint altijd met de eerste stap.

Op verschillende zinnen heeft hij foute gezagsargumenten. Hij vermeldt geen bron en zijn meningen zijn duidelijk bevooroordeeld. "In plaats dat het stemrecht voor migranten de bevolkingsgroepen dichter bij elkaar zullen brengen bereikt men hier dat de verschillende bevolkingsgroepen nog verder van elkaar afstaan". Dit is zijn mening, maar heeft bijkomende uitleg nodig. Hoe geraken de bevolkingsgroepen nog verder uit elkaar? Volgens mijn mening komen ze juist nog korter bij elkaar. Hoe? Voorbeeld: een Turkse vrouw wacht samen met een Belgische vrouw in een bushokje op hun bus. Ze komen van het stemhokje. Ze hebben nu een 'extra kans' gekregen van de overheid om een gezamenlijk gesprek te voeren over een onderwerp waar ze samen betrokken zijn, nl de verkiezingen.

"Voor zover ik weet is er geen enkel gegeven dat het stemrecht voor migranten de immigratie gaat bevorderen." "Ik geloof niet dat je genoeg zoekt!" zou ik tegen hem willen zeggen. In mijn mening is het het stemrecht voor de allochtonen in Nederland, dat de integratie van die allochtonen bevorderd. Dit zeg ik zo omdat ik kennissen in Nederland heb, die het zelf vinden dat ze verder zijn geraakt in die 7 jaar tijd dat ze daar wonen dan de 19 jaar dat ze in België leefden. Ze vinden Nederland op verschillende vlakken beter dan België. Hiermee wil ik ook de volgende zin afbreken: "Dat het verlenen van stemrecht de immigratie niet bevordert heeft zich al uitgewezen in andere Europese landen waar het migrantenstemrecht wel van toepassing is".

De volgende mening van de 'onnozelaar' geeft me een waanzinnige idee om Het Belang van Limburg aan te klagen! Waarom? Lees de volgende zinnen.

"Dat de migrantengemeenschap na zo vele jaren nog steeds niet geïntegreerd zijn is enkel te wijten aan de migranten zelf. (denk maar eens aan de hoofddoeken!) Men dient als migrant zich eens eerst bewust te worden van hun PLICHTEN i.p.v. het altijd maar te hebben over hun RECHTEN!!!

Overigens vraag ik me af hoe een migrant op een verantwoorde wijze een stem kan uitbrengen indien ze na jaren hier te hebben verbleven nog niet eens kunnen lezen, of behoorlijk nederlands praten. Laat staan dat ze weten waarvoor de verschillende partijen staan."

Een respectvolle krant zou deze lezersbrief niet verschijnen want het vraagt om rancune van de allochtonengemeenschap naar de autochtonengemeenschap. Waarom? Omdat er ook van zulke dikkopen tussen de allochtonen bevindt, die vooroordelen hebben tegenover de autochtonen. Zulke verschijningen in de krant rechtvaardigt hun daden (volgens hen toch).

De schrijver praat over 'integratie'. Ik vraag me af of hij wel weet wat integratie betekent? Wat heeft de hoofddoek met integratie te maken?

Hij zegt dat de allochtonen meer over hun rechten bekommeren dan hun plichten. Mijn vraag aan hem: "Wie niet?"

Nu ik toch een vraag stel, wil ik een tweede werpen: "Weet jij wel de 'volledige' standpunten van de partij van wie je sympathisant en vermoedelijk de kiezer bent?". Ik ben er zeker van dat het antwoord een vetgedrukte 'NEEN' is.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer