Referendum

Opiniepeilingen tonen aan dat CD&V-N-VA en het Vlaams Blok samen rond de 50% van de stemmen zouden halen. Onbegrijpelijk in feite. Van de drie partijen is één al-dan-niet uitgesproken fascistisch en een andere (de N-VA) cultuurracistisch. Allen hebben ze gemeen dat ze ijveren voor de ontbinding van België.

Bruno Yammine - Kessel-Lo

Of ze dat nu aanduiden met termen als 'confederalisme' (een verdrag tussen twee onafhankelijke, Vlaanderen en Wallonië, staten) of 'separatisme' maakt weinig uit. Toch tonen anderzijds alle opiniepeilingen aan dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen of Belgen geen einde wil van hun Staat. Voeg daar nog aan toe dat de VLD, Groen! en de SP.A al even grote regionalisten zijn, en er blijft niet veel keuze over voor de mensen. Ofwel gaan we dus regelrecht naar een boedelscheiding, met alle gevolgen vandien ofwel komt er nu eens eindelijk een referendum over de toekomst van het Koninkrijk. Dat debat lijkt me heel wat prangender, dan het eeuwige gezeur omtrent het migrantenstemrecht

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer