Blok proces

Blijkbaar is er momenteel politiek maar één belangrijk item en dat is het proces tegen het Vlaams Blok.

Rudi Vereecken - Terhagen

In hun programma Polspoel & Desmet hebben de twee verlichte geesten van de politiek (het zijn dan ook twee

wijzen uit de VTM-stal) nog eens met alle middelen geprobeerd om Franck Vanhecke expliciet te laten zeggen

dat het Vlaams Blok vroeger fout zat. Nadat zij in een vorige aflevering van enkele maanden terug dit al eens

probeerden te doen bij Filip De Winter, zie mijn website www.rudivereecken.be, vingen zij ook nu weer bot.

Eerlijkheidshalve wil ik er nu aan toevoegen dat zij beiden dit keer sereen bleven in het leiden van dit debat.

Anders was het natuurlijk gesteld met "pater" Leman, in een vroeger leven directeur van een centrum welke de

burgers met een vrije meningsuiting op de brandstapel wilde. Hij dacht waarschijnlijk ook nu weer gans

Vlaanderen te kunnen overtuigen, zelfs door enkele keren te liegen over uitspraken of citaten.

Eigenlijk sloeg hij maar een belabberd figuur ondanks zijn soms theatraal optreden en de opmerking van

Vanhecke aan zijn adres dat hij enkel zichzelf vertegenwoordigde in alle aanklachten tegen het Blok zullen

hem zuur opgebroken hebben. Mijn persoonlijke (vrije) mening over dit zielig en blijkbaar gefrustreerd individu

is dat het voor de maatschappij zeer gevaarlijk zou zijn om dergelijke figuren meer en meer macht te geven.

Het ergste vind ik dan nog dat hij zichzelf een gewetensvol ambtenaar durft te noemen, iemand die uiteraard

betaald werd met het belastingsgeld van de burgers, dat dergelijke "ambtenaar" iedereen die een vrije mening heeft

maar die niet strookt mijn zijn opvattingen, de mond wilde snoeren door hen voor de rechtbank te brengen.

Dergelijke praktijken kunnen de vergelijking ten tijde van de inquisitie perfect doorstaan.

Hoe is het ook mogelijk dat de Vlaamse politieke partijen, onder druk van de Waalse partijen, zich zo laten

ringeloren en zichzelf in de voet schieten. Of het Vlaams Blok nu ditmaal het proces verliest of wint, doet niet

terzake, nu al zijn ze de grote winnaar. De huidige peilingen, ook al zijn het dan maar peilingen en kan er nog

veel veranderen, van Le Soir en de RTBF liegen er niet om: stevige winst voor het Vlaams Blok!

Zou Verhofstadt 's nachts nog de slaap kunnen vatten wanneer hij over zijn toekomst denkt, de grote strateeg die

onlangs nog vol glorie verklaarde dat hij maar een jaar of drie meer nodig had om van België een welvaartstaat

te maken. Ik denk dat hij nu al beter kan gaan solliciteren naar een baantje in het grote Europa, maar dan mag

hij zijn verwachtingen en eisen ook niet te hoog stellen.

Indien de CD&V zijn beloftes welke ze nu doen niet verloochenen na de verkiezingen, iets wat ik persoonlijk nog

wel eens wil zien, is er misschien nog toekomst voor Vlaanderen om onder de Waalse dictatuur uit te komen.

Hiervoor zal het echter noodzakelijk zijn dat zij het SP.a/Spirit kartel buiten de Vlaamse regering laten en

het is juist datgene wat ik vrees dat de CD&V enerzijds niet zal durven, zeker onder druk van het almachtige ACW,

en omdat er in die partij wel enkele zijn die nog graag een rekening willen vereffenen met de VLD.

Teleurstellend zou het zijn mocht daar de politiek over gaan in plaats van het voeren van een ernstig beleid

gericht naar de toekomst van Vlaanderen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer