Begroting

Staatssecretaris Van Quickenborne van de VLD beweert dat de paarse federale regering samen met die van Finland de énige is in de Europese Unie met een overschot op de begroting. Dat is een grove leugen! De paarse begroting is getruckeerd door de verwachte ontvangsten bewust zwaar te overschatten (o.a. inkomsten uit fiscale amnestie en banengroei) en onvoldoende rekening te houden met de stijgende uitgaven voor gezondheidszorgen en pensioenen.

Jo Goovaerts - Willebroek

Op Vlaams niveau is er reeds langer een gat in de kas, wat overduidelijk geïllustreerd wordt door de gehandicaptensector die op droog zaad kwam te zitten.

Alléén mag dit niet hardop gezegd worden, want tot aan de verkiezingen van 13 juni regeert bij de VLD de leugen. Daarna wacht de burger een reeks nieuwe Vlaamse taksen en belastingen. De VLD verwordt alzo tot Valse Liegende 'Democraten'!

Belangrijker nog is de vaststelling dat na 5 jaar Verhofstadt de werkgelegenheidsgraad in ons land is gedaald tot een historisch dieptepunt van 59%, terwijl over dezelfde periode het gemiddelde van de Europese Unie is gestegen.

Ondanks alle VLD-beloften blijken de lasten op arbeid te zijn verhoogd en blijft onze torenhoge staatsschuld (102% van het BNP) véél hoger dan die van de ons omringende landen. Een bedenkelijk palmares!