Belgische para's

Als je sommige berichten moet geloven dan hebben de Belgische para's in

Markus Vertongen - Alken

Rwanda niets anders gedaan dan alcohol gedronken en achter de lokale vrouwen

gezeten en zo hebben ze een volkerenmoord uitgelokt. Ik ben geneigd een deel

van die verhalen over de para's in Rwanda te geloven. Trouwens bestaan er

nog echte Belgische soldaten. In de Eerste Wereldoorlog vochten de Belgische

soldaten in de loopgraven. Ze gaven hun leven voor het vaderland, stonden

aan allerlei ontberingen bloot, bijvoorbeeld: honger, koude, regen, ze zagen

hun kamaraden sneuvelen voor hun ogen, ze leefden in hun eigen vuilnis, in

de loopgraven stikte het van de ratten. Dit was dan niet voor enkele uren,

maar het duurde dagen voordat deze helden werden afgelost. De moderne

soldaat van vandaag die wil gewoon zijn 8 uren werken in de kazerne en

daarna naar huis gaan. Hij heeft niet gekozen voor het leger uit

vaderlandsliefde, maar hij kiest voor finaciële zekerheid. Ook als de

Moderne soldaat op buitenlandse missie is wil hij niet meer dan 8 uurtjes

per dag zijn functie uit oefenen. Na zijn werkuren begint hij dan te drinken

en achter de lokale vrouwen te zitten. Persoonlijk vind ik dat een soldaat

op vredes missie in de eerste plaats een diplomaat moet zijn en in de tweede

plaats soldaat. Dit gedurende 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen. Dit gedurende de

hele duur van de missie. Als ik de laatste tijd al die verhalen over het

Belgisch leger moet geloven dan vind ik dat de moderne Belgische soldaat een

karikatuur is van de helden die het vaderland in de Eerste-en de Tweede

wereldoorlog hebben verdedigd. Zijn er nu echte militairen in het Belgische

leger? Ik denk het wel maar het zal een kleine minderheid zijn.