Verkeersveiligheid

Het is vrij logisch dat de procureur van Dendermonde reageert: uit alle audits en studies blijkt dat zijn parket onderbemand is. Maar als premier Verhofstadt plots in echte Rambo-stijl enkele kilometers verder Mons bezoekt belooft hij daar wèl onmiddellijk versterking aan het parket (dat volgens diezelfde audits in feite voldoende volk heeft). Dendermonde daarentegen blijft in de kou staan...

Jef Gabriels - Genk

Het signaal dat de procureur geeft is uiteraard niet gelukkig, maar wel duidelijk. En het probleem kan gemakkelijk opgelost worden, tenminste als de federale regering dat wil. Snelheidsovertredingen kunnen immers perfect administratief afgehandeld worden, zonder daarvoor (dure) politie- of parketmensen in te schakelen, maar door gewone burgerbedienden: zij kunnen immers evengoed filmrolletjes plaatsen, aflezingen verrichten, uitprinten en verzenden. Zoiets kan zelfs gebeuren door de privésector. Dat gebeurt overigens nu reeds en zelfs digitaal in Nederland. Bovendien moeten daarvoor dan minder lokale politiemensen ingezet worden, komt er meer blauw op straat èn kunnen de parketmedewerkers zich met andere en belangrijker dingen bezig houden.

Daarvoor moet heel eenvoudig de wet een beetje gewijzigd worden. Als Anciaux (en Stevaert) ècht willen, moeten ze hun Waalse collega's die er nu tegen zijn, toch kunnen overtuigen. Tenzij er andere dingen meespelen: in 2002 inde de federale overheid immers om en bij de 195 miljoen euro verkeersboetes waarvan 59% in Vlaanderen en amper 23% in Wallonië (18% in Brussel). De lokale politiezones en de parketten, die het werk doen (vooral in Vlaanderen dus) ontvingen niets. Misschien vinden de Waalse socialisten heel dat gedoe over verkeersveiligheid maar niets. Maar we geloven ècht dat jullie hen kunnen overtuigen. Go Bert en Steve, go!