Versatel adsl

Op 16 december 2003 heb ik de bestelbon voor always adsl opgestuurd samen met de domiciliering naar Versatel ,waarvan bericht van de bank en van versatel .be.

Marcel Peeters - Herk de Stad

Na meer dan twee maanden wachten heb ik nog steeds geen adsl aansluiting en volgens het laatste bericht van versatel is de voorlopige datum tussen 8 en 15 maart en dat nog onder voorbehoud,dat is dan 3 maanden.

Andere adsl providers geven reeds na 14 dagen een aansluiting,waarvan zelf getuigen.

Hieruit moet ik vaststellen dat de promotieactie van versatel bedrieglijk is,ofwel is men niet bekwaam om adsl aansluitingen te geven .

En indien het komt door het overweldigend succes van de promotieactie dan had men na de eerste actie,tot 31/12/03 ,moeten stoppen en deze aansluitingen eerst doen en dan verder promotie geven.

Hiermede zou ik willen afzien van aansluiting versatel always adsl.,daar versatel na meer dan 2 maanden nog niet bekwaam is om een juiste aansluitingsdatum te geven en ik dringend adsl wil om tijdens de dag op het internet te zijn.

Mijn echtgenote ondergaat dindsdag 24 febr. een operatie en mag min.2 maanden geen arbeid verrichten en een goed verzet is dan het internet .

Of moeten wij Limburgers wachten tot al de andere provincies bediend zijn,zoals gewoonlijk?En dat ik nu nog iedere dag de reklame van versatel moet horen op de radio,komt over als een pesterij.