thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Politieke debatten

Ook de nationale zender VRT kan niet achterblijven in het brengen van leuke praatprogramma's.

Rudi Vereecken - Terhagen

Nadat we de politici hun uitleg al eens hebben mogen aanhoren op de commerciële zender, mogen ze dit nog eens

overdoen in Terzake of in Coninckx & Van Wyck op zaterdagavond.

Op zondagochtend moeten ze dan weer present zijn om voor de zoveelste keer hun evangelie te komen verkondigen in

De Zevende Dag, een programma waar men zo graag al de socialistische standpunten aan bod laat komen.

Het is steeds opvallend hoe iedere spreker welke niet van de SP.a is amper gelegenheid krijgt om te antwoorden

op de hen gestelde vragen door de moderator daar waar Stevaert himself rustig de tijd krijgt zijn standpunten

uitgebreid toe te lichten.

Het optreden van bijvoorbeeld Mw. Peeters in de Zevende Dag is wat dit betreft soms ronduit schandalig zoals eens te

meer is gebleken in de uitzending van zondag 22/02/2004 tijdens een interview met Gerolf Annemans van het

Vlaams Blok. Deze "dame" welke overloopt van arrogantie en hautain gedrag tegenover iedereen die andersdenkend is

dan het socialisme slaafs te volgen, meent dat zij iedereen mag schofferen met haar onbeschoft gedrag waar iedere

vorm van neutrale journalistiek ontbreekt.

In al haar onkunde begrijpt ze waarschijnlijk zelf niet hoe sympathiek mensen als Gerolf Annemans overkomen door in

alle sereniteit rustig en beleefd proberen te antwoorden op de scheldtirades van deze omhooggevallen mediamadam.

Dat zulke mensen zoals deze Mw. Peeters dit allemaal ongestraft kunnen en mogen doen, bij een nationale zender

die in stand gehouden wordt met overheidsgeld (dus met ons belastingsgeld), is wraakroepend.

Het nieuwe codewoord bij de politici is nu "progressief".

In het programma Coninckx & Van Wyck van zaterdag 21/02/2004 heb ik de heren Geysels van Groen! en Louis Tobback

van de SP.a dit woord ongeveer 81 keer horen gebruiken in een gesprek van nog geen tien minuten.

De heer Geysels kan dus nu al eens "democratisch" afwisselen met "progressief".

Met opgestoken vinger heeft hij nogmaals Vlaanderen willen waarschuwen voor het gevaar van een tripartite want in dat

geval zou er geen enkele "democratische" partij meer in de oppositie zitten. Als dit geen nieuws was voor Vlaanderen !

Louis Tobback vond dan weer dat alles wat momenteel in Nederland en Frankrijk en zelfs in de VS fout loopt, dat

dit de schuld is van de kiezers die niet massaal "progressief links" hebben gestemd.

Gelukkig dat wij in dit land nog over zulke grote lichten beschikken of anders waren we misschien zelfs nog een

ontwikkelingsland. Arm Vlaanderen.