De Islam

Sommige lezers storen zich aan het artikel die is verschenen in kerk+leven i.v.m. de Islam. Ik ben een overtuigd moslim en ik ga me helemaal niet verlagen op het niveau van de mensen die verdraagzaamheid verkondigen door extreem onverdraagzaam te zijn...

Necmettin Efe - Beringen

Ik kan het hier uren over de inquisitie hebben en dan heb ik nog niet alles gezegd. Maar ik ben moslim en ben verdraagzaam....een echte moslim kan niet eens een tiende onverdraagzaam zijn als de auteurs van de lezersbrieven die het over de Islam hadden. Hier onderscheid ik me van je....

En wat betreft Prof. Vermeulen, zelfs collega's van hem vinden hem niet objectief. Lees maar ook andere Islamkenners zoals Prof. Koningsveld.