Elio di Rupo

Elio's wil is wet

G.P.

Het is niet van vandaag dat de een of andere Waal of Waalse politieke partij de schuld krijgt van alles wat er verkeerd gaat in dit land ,ook toen er nog geen sprake was van E.Di Rupo en Verhofstadt was dit het favoriete onderwerp van sommige journalisten.Hugo Camps ,in een ver verleden nog redacteur bij deze krant ,kon over niets anders schrijven.

Nu is het E. Di Rupo die dienst moet doen als zondebok,Di Rupo werd in bepaalde kranten ook al eens valselijk beschuldigd van pedofilie.Dit gezaag over Waalse dictatuur is ongeloofwaardig en kleingeestig.

Maar om terug te komen op het artikel in H.b.v.L.van 21-02

Vraag het eens aan Verhofstadt of het waar is dat E.Di Rupo's wil wet is.We hebben de mening van de journalist,nu had ik ook graag de mening van Verhofstadt gehoord.