Veiligheidscoördinatie op bouwwerven

Volgens mij bewijst Mevr, Turtelboom dat zij geen enkele kennis ter zake heeft.

Nico Biesmans, veiligheidscoördinator - Hasselt

In Duitsland en Nederland zijn de normen veel strenger danBelgië. ij lijkt de lobby te zijn van de ondernemers die de veiligheidscoördinatie als de luis in de pels zien.

Het zijn echter juist die aannemers wat een gevaar op de werf zijn.

Het is namelijk zo dat op particuliere werven het meest gesjoemeld wordt, ongevallen op deze werven zijn legio, maar zij worden zelden of nooit gemeld als zijnde gebeurd op de werf zelf.

De prijzen waarvan gewag wordt gemaakt zijn ook uit de lucht gegrepen, een ernstige veiligheidscoördinator werkt rond 1.0 % van de kostprijs, en dit is echt wel verantwoord.

Helaas zijn er inderdaad een aantal rotte appels, maar de overheid heeft alle troeven ZELF in handen. ls zij morgen alle mensen die onder de overgangsmaatregel werken, een examen doet afleggen, en de niet geslaagden schrapt, en vervolgens de veiligheidscoördinatoren belast op een vast percentage van de som van de opdrachten die zij vervullen, dan zijn de problemen van de baan.

Het zou alleszins de veiligheid ten goede komen, en de bouwers zouden waar voor hun geld krijgen.

Meer over MR