GROEN!

Ik wil de leden van het partijbestuur Limurg die op 11 februari alsnog een stemming uitlokten over de vorming van een kartel Groen! met SP.A-Spirit, de raad geven het statutair congres van 19 mei 2001 nog eens te lezen, dan was het misleidende persbericht 'Breuk bij de Limburgse Groenen' niet mogelijk geweest of geldt hier het gezegde: ' waten baten kaars en bril als de wil niet lezen kan'! Wat het artikel 'sannen dumpt Groen!' betrft (HBvL 13/02/04) van Yves Lambrix het volgende:

A. Tilmans - Bree

Sannen zal zeker minister blijven totdat een nieuwe Vlaamse regering gevormd zal zijn, dus tot na 13 juni. Zolang blijft Ludo loyaal de partij steunen, dit is iets anders dan het leugenachtige 'dumpen'.

'Amper 50-tal militianten aanwezig': Ik reeds de vergaderingen over de verschillende kiescampagnes meegemaakt, maar zoveel enthousiast volk is er nog nooit op dergelijke vergaderingen geweest.

'Tiental groenen opgestapt': Bij de eerste vraag: voorstander van een kartel en die zich niet democratisch kunnen neerleggen bij de uitslag van het congres wan 15/11/03 op te stappen is er één dame naar buiten gegaan. Er werd verder meerdere keren door verschillende sprekers aangedrongen op te stappen, maar niemand bewoog, zelfs op de vraag waarom de stemming van woensdag uitgelokt werd, kwam er van niemand een antwoord.

We vragen ons af waarom deze journalist zo een vertekend en subjectief beeld geeft, moet hij geen deontologische code naleven.