Groen fundamentalisme

Nadat het "postje" van parlementair is verzekerd voor Ludo Sannen en ook het "postje voor Fauzaya Talhaoui via een overstap kunnen wij ons afvragen of wij nog "groenen" nodig hebben.

Danny Stulens - Tongeren

De overstap wordt zeer geraffineerd gespeeld.

Ze stappen beide "gratis" over naar de SPa van glitterboy Steve met goedkeuring van "Dieu Di Ruppo"

Zeer geraffineerd wordt hun toekomst verzekerd, de ene rechtstreeks naar de SPa, de andere via de omweg Spirit.

De motivatie is dat ze beiden willen werken aan een "progressieve partij", waarvoor de overheid verantwoordelijk is voor alles.

De overheid moet zorgen dat alles "gratis" geregeld wordt voor hun burgers.

De individuele verantwoordelijkheid van de burger is onbestaand !!!

De burger moet slaaf aan hun handje lopen.

Vermits zij toch voor het "gratis" zijn, is het wenselijk dat zij ook "gratis" gaan werken !

Nadat het stemrecht voor vreemdelingen door onze Vlaamse strot wordt gejaagd zal de Vlamingen wel de rekening presenteren aan zulke politci.

Op 13 juni 2004 zullen zij "verbleken" van "donkergroen" naar "felsgroen".

En op 14 juni 2004 zullen zij constateren dat het een "pikzwarte" verkiezingszondag was !!! En dat dit de fout is van de kiezer !

De "vrijheid en de verantwoordelijkheid van de burger" kan alleen verzekerd worden door de VLD.

Zij zijn vlaams, liberaal en democratische !

En daar ben ik fier op !