Veiligheidscoördinatie op bouwwerven

Vandaag las ik weerom een negatief verslag over de veiligheidscoördinatie op bouwwerken.

Ludo Loos - Hechtel

Het heeft mij aangezet om dadelijk te reageren en volgende bemerkingen te maken bij uw verslag.

Eerst en vooral is de titel ‘ Helft veiligheidscoördinatoren zelden of nooit te zien op de werf’ waarom niet, ‘Helft veiligheidscoördinatoren bezoeken werven op geregelde tijdstippen’ , is net het zelfde maar een positieve benadering i.p.v; uw negatieve benadering.

Dan de inhoud:

Ten eerste worden weerom de twee organisaties opgevoerd die van in den beginne tegen waren.Het is duidelijk dat zowel Nacebo als Test-Aankoop geen objectieve partijen zijn.

de redenen zijn niet ver te zoeken, Nacebo vertegenwoordigt de aannemers en T.A. vertegenwoordigt de gebruiker, de man in de straat die , en alle begrip hiervoor, vind dat hij niet moet betalen voor veiligheid op zijn bouwwerf.Laat dit juist de partijen zijn die men ondervraagt heeft tijdens een enquête, laat het juist deze leden zijn die zeggen dat ze veiligheidscoördinatie maar niks vinden.Vraag hardrijders of ze vóór flitspalen of snelheidscontroles zijn, dan krijg je ook een negatief resultaat van je enquête.

Hiermee willen we zeggen dat de overtreders altijd tegen de wetten zullen zijn die ze overtreden. En daar zit het angeltje. Elk bedrijf dat werknemers te werk stelt moet volgens het KB van 27 maart 1998 een globaal preventieplan op stellen, tevens dient hij volgens de wet op het welzijn van 4/08/1996 de algemene preventiebeginselen toe te passen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Welnu uit ervaring weten we dat er heel veel bedrijven zijn die hier niet aan voldoen, het zich gewoon niet aantrekken of uit onwetendheid.

Goed georganiseerde bedrijven hebben dit wel en hebben meestal een preventie-adviseur in dienst. Deze bedrijven staan dan ook niet negatief tegenover de veiligheidscoördinatie in tegendeel.

Het is één van de taken van de veiligheidscoördinatoren om toe te zien dat altijd en overal deze preventiebeginselen gevolgd worden. Of vinden jullie dat de werknemers van deze bedrijven minder veilig moeten werken dan bij andere.

Dit toezien is nodig bij zowel werken die gelijktijdig plaatsvinden dan werken die achtereenvolgens plaats vinden omdat er hier situaties geschapen kunnen worden die gevaarlijk zijn voor de volgende intervant.

Dat er minder ongevallen gebeuren op kleinere werken en werken aan privé woningen wordt door de statistieken duidelijk tegen gesproken, iets wat een tijd geleden door Dhr. Raekelboom op Tv werd aangetoond.

Ten tweede, over een klein deel van het artikel zijn we het roerend eens, nl dat sommige coördinatoren niet ernstig werken.Wij vragen niet liever dan dat daar paal en perk aan gesteld wordt. Zij brengen het beroep ten schande. Maar vind je dat niet in elk beroep? Wil het zeggen dat indien er een dokter praktijken erop na houdt ( onlangs nog verscheidene artikels in de krant) die niet stroken met de voorschriften van de geneeskunde dat we de dokters moeten afschaffen? Neen er moet gewoon opgetreden worden tegen deze figuren.

Hoe dikwijls ik al in uw krant een titel las met de beginwoorden ‘VLD wil…..’ kan ik niet meer zeggen. Denk maar aan de zonevreemde woningen enz…. Dat het hier gaat om verkiezingspropaganda is weerom duidelijk.

Daar veiligheid een recht is van elke werknemer vinden wij dat een uithangbord als ‘Het Belang van Limburg’ hier niet aan mee mag doen. Hopelijk durft de redactie ook een meer positief artikel brengen over de veiligheidscoördinatie op bouwwerven, want hoe meer van deze artikels verschijnen hoe verder we verwijderd blijven van aanvaardbare werkomstandigheden aangaande veiligheid.