Frans in de kleuterschool

Waar het FDF niet in slaagde, namelijk het compleet verfransen van Vlaanderen, zal Marleen Vanderpoorten dit varkentje wel even wassen met het aanleren (indoctrineren) van Frans aan Vlaamse kleuters, die amper het Nederlands machtig zijn. Vanaf begin vorige eeuw werden oudere Vlaamse kinderen - waarvan de ouders thuis Vlaams spraken - naar Franstalige scholen gestuurd. We hebben de desastreuze gevolgen ondervonden, Brussel is een quasi totale Franstalige Vlaamshatende stad geworden, waarvan de grote meerderheid van deze verfranste Vlamingen nog weigert Nederlands te praten en droomt van een Brussel dat tot de Antwe1"pse haven reikt. Ze zullen door dit plan op hun wenken bediend worden.

Guy De Prins - Mechelen

Marleen Vanderpoorten heeft hieruit geen enkele les getrokken en gaat nu het Frans met de paplepel aan Vlaamse kleuters opdringen. Indien de minister (hopelijk) niet meer verkozen wordt, zal Maingain van het FDF haar met groot plezier binnenhalen.

Gaan Waalse kleuters Nederlandse les krijgen? Natuurlijk niet. De Walen zijn veel slimmer en hebben al jaren geleden het Engels als 2de taal ingevoerd. Met de maatregel van Marleen Vanderpoorten gaan de Walen helemaal geen moeite meer doen om Nederlands te leren, want de Vlaamse kleuters krijgen een nieuwe schoolmoedertaal

Ik hoop dat alle verenigingen en politieke partijen (behalve de VLD) in Vlaanderen zich met hand en tand zullen verzetten tegen dit onzalig plan, anders wordt over een goede 50 jaar geen Nederlands nog in Vlaanderen gesproken. Weg met de Fransdolle Marleen en weg met de VLD die dit steunt.