Een groot helder licht

Het is lang stil geweest in ons landje met de UFO's (HBvL 11/02/04). Normaal is dat een zomerverschijnsel wanneer vele reporters op verlof zijn, dus komkommer-ufologie. Dit jaar zijn ze echter vroeg (HBvL 22/01/04 en 11/02/04) maar ja, de bomen en de struiken beginnen ook al vroeg uit te

Georges Bleyen - Lommel

lopen.

Hoewel UFO-Loog Marc Broux uit Hasselt enkele jaren geleden in deze krant openlijk bekende dat hij zich had miskeken op het UFO-fenomeen, liet hij zich op 22/01/04 weer uit

over de vuurbol boven België met 'Jammer genoeg geen UFO". Op 29/01/04 in de lezersbrief van Ghislain Struys, kreeg Broux trouwens een veeg uit de pan dat hij officieel niets meer met

Bufon Limburg uitstaans had en alle eer van het voorzitterschap aan Ghislain Struys toebehoorde, die zich meteen een echte onderzoeker noemde. Hoe serieus wetenschappelijk Bufon de zaak aanpakt, blijkt wel uit het volgende: Hoewel voorzitter Struys zelf het

voorwerp op 11 januari vanuit zijn voortuintje in Hasselt opmerkte, wacht hij precies een maand tot 11 februari om dan getuigen op te roepen onder het voorwendsel dat UFO-logen niet rap vergeten. Een tweede opmerkelijk feit is de hele hoge snelheid. Stijn MachieIs zegt: "Het ding bleef ons de hele weg van Tongeren naar Zonhoven volgen met een hele hoge snelheid.

Thuis zagen we het nog een halfuur lang in westelijk richting bewegen, tot... "(einde citaat).

Nu weet ik niet precies hoe lang je van Tongeren naar Zonhoven nodig hebt met de auto, maar in ieder geval toch een uurtje. Als ge dan in Zonhoven aangekomen, dat ding nog een

halfuur kunt volgen vooraleer het verdwijnt, moet dat een zeer trage vogel geweest zijn. Een sportvliegtuigje valt met deze snelheid beslist uit de lucht! En dan nog het wetenschappelijk UFO-gelul over satellieten Geostationaire satellieten op 36.000 km hoogte kan men met het

blote oog niet zien, zelfs moeilijk met sterke telescopen. Polaire satellieten ziet men geregeld als het donker en helder weer is op een avond. Maar die vliegen steeds van Noord naar Zuid of omgekeerd en zeker nooit van oost naar west tegen de draaiing van de aarde. En als een

vrouw in Vilvoorde 's nachts wakker wordt van "het geluid" kan dat moeilijk van een normaal verkeersvliegtuig zijn, want die vindt ge over Zaventem en omgeving nergens. Vraag dat maar eens aan Minister Bert Anciau.