Kartel CD&V en N-VA

Een vraag aan alle NVA kiezers van 18 mei 2003 : Gaan jullie nu werkelijk

Dominiek Heylen - Overpelt

die postjesjagers Bourgeois en consoorten volgen naar de CD&V. ?

Geloven jullie werkelijk nog dat Bourgeois voor "onze" Vlaamse zaak bezig

is? Komaan, Bourgeois is enkel op jacht naar een parlementaire zetel. Al de rest

kan hem, in het licht van de laatste opiniepeiling (2.7%), gestolen worden.

We zullen de NVA maar onmiddellijk een nieuwe betemming geven : NVA : Nieuwe Vlaamse Afgang NVA : Nooit Vlaanderen Apart

Bende hypocrieten !!