Constructie

Voor elk politiek probleem dat opduikt bestaat wellicht ook een politieke constructie om tot een oplossing te komen. Neem nu de voorzitterswissel van de VLD. Karel neemt geen ontslag, maar wordt door Dirk Sterckx 'tijdelijk' als voorzitter 'vervangen'.

Michel Cremers - Zonhoven

Goed gezien van het VLD-top. Door het feit dat Karel geen ontslag neemt, kunnen zij het congres, hoogste partijorgaan, omzeilen. Je kunt deze elegante oplossing enigszins vergelijken met de toenmalige oplossing van de CVP voor de abortusaffaire. De koning verkeerde voor zeer korte tijd in de onmogelijkheid zijn taak waar te nemen. Zo moet je ook de oplossing bij de VLD karakteriseren. Karel bevindt zich 'tijdelijk', voor 4 maanden, in de onmogelijkheid om zijn functie als voorzitter waar te nemen.

Er waren al geruchten dat sommige miskende VLD-militanten met de statuten stonden te zwaaien, omdat één en ander niet verliep volgens de statutaire voorschriften.

In een vraaggesprek met de journalist van de VRT-nieuwsdienst maakt Sterckx zich sterk dat ze een ijzersterk programma hebben om de kiezer opnieuw te "verleiden".

Maar dat is net de hamvraag. Gaat de kiezer na al de clownerieën van de laatste dagen, hoe sterk dat programma ook moge zijn, dat programma nog geloofwaardig vinden.

Wait and see. I don't believe.