Politiehervorming meer blauw op straat

De regering wil 'meer blauw op straat' bij de politie. Op zich een zeer

Peter Timmermans - Tongeren

goed idee. De uitwerking van dit idee verloopt echter zonder enige

planning. Dit zijn mijn persoonlijke ervaringen hieromtrent, en die steken

schril af tegen wat politici en de top van de federale politie verklaren in

de media.

Ik ben, als lid van het operationeel kader, werkzaam als systeembeheerder

informatica bij de federale politie. Indertijd werden wij aangeworven omdat

er onvoldoende burgerkandidaten waren, de lage wedde van deze mensen zit

daar ongetwijfeld voor iets tussen.

In februari ontvingen wij nog - met een vertraging van slechts één jaar en

negen maanden - de 'informaticapremie', die bedoeld was om ons aan te

moedigen om te blijven. In dezelfde week, ironisch genoeg, verneem ik dat

wij op de lijst staan van de 1080 mensen die moeten vertrekken. Van

tegenstrijdige signalen gesproken.

'Vrijwillig vertrekken', volgens mijnheer Ludwig Vandenhove in uw krant van

donderdag, maar deze uitspraak toont alleen maar aan dat mijnheer

Vandenhove geen idee heeft hoe het er in de praktijk aan toegaat. Van

vrijwilligheid is immers totaal geen sprake. Bovendien wordt er binnen de

'geïntegreerde' politie met twee maten en twee gewichten gewerkt: terwijl

de systeembeheerders van het operationele kader bij de federale politie hun

plaats dienen te verlaten... worden er in de politiezone waarvoor mijnheer

Vandenhove verantwoordelijk is en elders nog aangeworven. Blijkbaar is

'meer blauw op straat' daar geen bekommernis, en wordt enkel de federale

politie aangepakt.

Waar moeten de 1080 dan heen? Er werd een plaatsaanbieding gepubliceerd

exclusief voor de overtolligen, waarop bijvoorbeeld ... welgeteld één

plaats in de provincie Limburg vacant bleek te staan.

Wanneer de overtolligen zich kandidaat stellen voor bedieningen die voor

iedereen openstaan, worden ze nogmaals geconfronteerd met een

discriminatie. Indien er kandidaten van de lokale politie zijn die uit een

'boventallige zone' komen, krijgen deze steeds voorrang op iedereen anders

tenzij indien ze werkelijk ongeschikt zijn voor de job. Het lid van de

federale politie die zijn post moet opgeven, maakt zo quasi geen enkele

kans om aan een degelijke andere bediening te geraken.

Tenslotte hebben wij dan zelf voorgesteld om ons onder te brengen bij de

diensten van de GDA die zich met computercriminaliteit bezighouden: zo

zouden wij onze know-how kunnen blijven aanwenden, en toch politietaken

uitvoeren. Toen dit werd voorgesteld op het onderhandelingscomité, werd

gezegd dat er 'te weinig geld was bij de gerechtelijke zuil om nog

bijkomende onderzoekscapaciteit aan te trekken'. Om mijn twee collega's en

mezelf te vervangen dienen er drie burgers te worden aangeworven, en

wijzelf moeten elders onderdak vinden. Had men dan verwacht dat het

aanwerven van meer volk geen geld zou kosten? Van naïviteit gesproken...

'Meer blauw op straat', allemaal goed en wel. Maar zoals het er nu aan

toegaat, is men enkel bezig met het personeel te demotiveren, door het

totale gebrek aan communicatie met het personeel vanwege de federale

politie, de discriminaties tussen verschillende korpsen, en het totale

gebrek aan inzicht of visie.