'Romazigeuners zijn toeristen'

Zoom.in

Asielzoekers, daklozen, illegalen en Roma hebben allen een ander statuut en vallen onder verschillende overheidsbevoegdheden. Overheden die vaak de bal naar mekaar doorspelen.