Kartel

Wat was het weer een leuke week voor onze politieke partijen. Bij Groen! waar hun enige valabele minister weigert

Rudi Vereecken - Terhagen

op de lijst van zijn partij te staan, bij de MR waar minister-president Ducarme een klein probleem heeft door reeds

vijf jaar geen belastingsaangifte in te vullen en bij de VLD waar men een broedermoord voltrokken heeft.

Dat de VLD een boegbeeld van hun eigen partij, welke zich de laatste jaren uitgesloofd heeft voor zijn partij en

zijn premier, zomaar publiek vernederde zal hen ongetwijfeld zwaar aangerekend worden bij de verkiezingen vooral

omdat het zal gelinkt worden aan het migrantenstemrecht, een zaak die tegen de wil van de bevolking in toch door

hun strot geduwd zal worden. Voor de VLD is het uiteraard eigen schuld, dikke bult.

Van ernstig regeren is dus uiteraard niets in huis gekomen tenzij dat de nieuwe wet op de partij- financiering is

goedgekeurd. Deze wet is er gekomen op initiatief van een andere Vlamingenhater namelijk Claude Eerdekens die nu reeds triomfantelijk wil verkondigen dat hij zijn dossiers tegen het Vlaams Blok reeds klaar heeft teneinde deze

partij hun financiële toelage te kunnen ontnemen.

Wat heeft dit Waals heerschap te beslissen over een Vlaamse partij die door 800.000 Vlamingen verkozen is?

Voor dergelijke figuren zou 1302 nog eens moeten terug komen.

Interessanter nieuws is het kartel van CD&V en N-VA. Voor de twee huidige coalitiepartijen is dit uiteraard een

nachtmerrie want wie gaat dit kartel kiezen als coalitiepartner mochten zij zelf de verkiezingen winnen.

Gaat de verliezende partij die eventueel met het Vlaams Blok in de oppositie gedrongen zal worden dit wel overleven?

Het is nog maar de vraag hoe het nieuwe kartel zal reageren op een mogelijke overwinning en of dit kartel niet

uitsluitend de bedoeling heeft om aan CD&V zijde toch in een regering te geraken en langs N-VA zijde om toch maar

niet van het politieke toneel te moeten verdwijnen.

Gaan zij werkelijk de Vlaamse zaak voluit verdedigen en eisen stellen voor een volledige Vlaamse autonomie tot het opdrogen van de jaarlijkse miljarden geldstroom naar Wallonië toe, of gaan zij zich tevreden stellen met enkele bevoegdheden die niet meer dan normaal zouden zijn.

Ik hoop dat mijn vrees ongegrond is dat zij juist omwille van de macht door regeringsdeelname zich zullen laten

overdonderen door ofwel de VLD of door de SP.a/Spirit als mogelijke coalitiepartner. Indien dit zou gebeuren zal

het eens te meer een kartel zijn dat de Vlamingen bedriegt en totaal ongeloofwaardig zal zijn.

In hun verklaringen over het kartel vind ik nogal veel algemeenheden zoals welvaart voor Vlaanderen, een warme

samenleving, werk voor iedereen, goede gezondheidszorg en zo meer. Dit zijn ook de zaken die zowel VLD als SP.a ons hebben voorgehouden en beloofd.

Het moet nu toch duidelijk zijn dat al deze zaken pas gerealiseerd kunnen worden wanneer Vlaanderen autonoom over zijn baten en winsten kan beschikken en beslissen zonder enige inmenging vanuit het zuiden.

Het verleden heeft tot op de dag van vandaag bewezen dat het anders niet kan.

Mochten ofwel VLD of SP.a niet bereid zijn zover te gaan met het kartel, wat ik trouwens ook niet verwacht

aangezien bijvoorbeeld de SP.a haar Waalse zusterpartij PS nooit zal afvallen, zal het kartel zijn enige en juiste conclusie moeten trekken en dat is een samenwerking met het Vlaams Blok aangaan ongeacht een reeds lang achterhaald cordon sanitair.

Het wordt de hoogste tijd dat de Vlaamse partijen welke het zogezegde Vlaamse welzijn prediken ook eens de verzuchtingen van de Vlaamse bevolking zullen inwilgen.