VLD en sp.a

Nu is het toch duidelijk wie de baas is in dit land. Het Waalse front onder leiding van Elio Di Rupo en Louis Michel, met collaboratie van Robert Stevaert en Co. Zij beslissen wie voorzitter wordt van de VLD en dat kan enkel iemand worden die rekening houdt met de eisen van de Waalse partijen.Verhofstadt is enkel geïnteresseerd in zijn postje en de centen hieraan verbonden. De tranen van vorige week waren enkel daarom.

Koen Ooms - Hasselt

En waar is Stevaert nu ineens gebleven. Anders is hij niet van de TV of krant weg te houden, om één of andere stunt te bedenken. Maar nu, als het om een thema zoals het vreemdelingenstemrecht gaat, dat heel Vlaanderen beroert, is hij niet te zien op TV of in de krant. Maar hij weet dat de overgrote meerderheid tegen dat stemrecht is en hij wil zo geruisloos mogelijk deze wet laten goedkeuren.

Op 13 juni zal blijken wat de Vlaamse bevolking er over denkt…