Aangifte eenvoudige misdrijven

De Limburgse excellentie Dewael gaat laten onderzoeken of het haalbaar is zogenaamde "eenvoudige delicten"via electronische weg ( e-mail) te melden aan de politiediensten,om alzo meer blauw op straat te krijgen en de agenten te ontlasten van allerlei administratieve poespas.Tot daar een redelijk argument,zou de argeloze lezer denken,ware het niet dat bij nader inzien de diefstal van een auto ook als een "eenvoudig delict" wordt beschouwd.Hieruit blijkt nogmaals dat de betrokken minister alle contact met de normale samenleving heeft verloren en duidelijk in hogere blauwe Vld-sferen vertoeft,waar de gewone burger helemaal van geen tel meer is.Stel dat jan met de pet,al zijn zuurverdiende spaarcentjes heeft aangesproken,of zopas een dure persoonlijke lening,met een hoog JKP (jaarlijks kosten percentage) heeft afgesloten om toch maar die mooie gezinswagen ter waarde van +/-20.000 € te kunnen kopen en op een mooie morgen stelt diezelfde jan met de pet vast dat zijn mooi vehicel plots is verdwenen,in handen gevallen van één of andere duistere georganiseerde bende.Wat dan ???

Frans Van Bael - Betekom

Dan is ons braaf slachtoffer niet meer welkom op het politiekantoor om aangifte te doen,nog minder om zijn gevoelens van onmacht of verdriet even te luchten,ook naar een verdere stand van het onderzoek,tenminste als dat al zou gevoerd worden,daar kan het slachtoffer naar fluiten.Dit is inderdaad ten top gedreven efficientie,het maakt de kloof tussen burger en de overheid alleen maar groter en de frustraties van de burgers ten opzichte van de wetgever zullen schrikwekkend toenemen..