Kartel CD&V en N-VA

Volgens mij is dit verraad van Geert Bourgeois. NVA dat zich steeds opwierp als de enige verdediger van de Vlaamse belangen gooit zich bijna onvoorwaardelijk in de armen van de CD&V. Gezien de laatste peilingen geldt hier alleen het lijfsbehoud en het behoud van enkele mandaten. Overboord met de Vlaamse eisen, overboord met de zo gekoesterde Vlaamse onafhankelijkheid. De CD&V die nu, weliswaar met veel moeite, het NVA naar de mond praat voor die paar procentjes zal onmiddellijk na de verkiezingen duidelijk maken dat al dat Vlaams gedoe maar niets is. Dan moeten er immers coalities gesmeed worden met Vlaamshater Di Rupo en zijn PS. Dus blijven de Vlaamse verzuchtingen waar ze al jaren liggen te verkommeren: in de diepvries.

Remie Timmers - Houthalen-Helchteren

Foei, Geert Bourgeois, foei voor het verraad van de Vlaamse zaak, foei voor het verraad van uw achterban. Ook voor uw Vlaams-bewuste kiezers blijft er nu maar een alternatief meer over.