Mediaspel LUC

In lezersbrieven lees ik soms de opmerking dat de gemeente Diepenbeek beter

Etienne Steegmans, burgemeester - Diepenbeek

had gekozen voor een overleg met de verantwoordelijken met de Campus, in

plaats van een mediaspel te spelen. Laat me duidelijk stellen dat wij als

gemeente de voorgestelde naamsverandering zowat een half jaar geleden "via

de media" hebben moeten vernemen. Het mediaspel is, in zoverre hier van

sprake, dus wel degelijk in de gang gezet door de mensen die het LUC willen

van naam laten veranderen.

Na de geplande naamsverandering in september 2003 via de krant vernomen te

hebben, hebben we vanuit de gemeente Diepenbeek de volledige raad van

bestuur van het LUC aangeschreven, met het verzoek om rekening te houden met

de zienswijze van de gemeente Diepenbeek. We hebben hierop één schamele

reactie gekregen, met andere woorden de Raad van Bestuur van het LUC houdt

geen rekening met wat de gemeente Diepenbeek wil, en voelt blijkbaar geen

enkele behoefte aan een dialoog.

Integendeel, nu zes maanden later moeten we - opnieuw via de pers -

vernemen, dat de naam "Universiteit Hasselt" werd gekozen. Dat we nu ons

protest, en niet alleen het protest vanuit het gemeentebestuur, maar ook van

de honderden inwoners uit onze gemeente die reageren via het protestboek, in

de pers laten weerklinken lijkt ons niet meer dan een logische reactie.