CM en verzekeringen

De CM deed deze week een zeer dure reclame campagne ( kleurdruk boekje in alle bussen en radioreclame- wie betaald dit?) voor de verkoop van hun hospitalisatieplan.

M.C.

Opnieuw een aanval op de verzekeringsmakelaars die in tegenstelling met het ziekenfonds een veel beter product in verzekeringen hospitalisatie aanbieden in de vorm van een contract (degelijkheid en zekerheid!) Bij CM krijgt men een lidmaatschap= nooit zekerheid voor later aangezien ze aanpassingen (ook stopzetting, vroeger inter 514 stopte ook zonder meer) mogen doen. Ze bieden ook geen 100% zekerheid van terug betalingen en de uitkeringen zijn beperkt tot een plafond. Zeer veel ingrepen, behandelingen en medicaties zijn uitgesloten in hun plan.

Hopelijk vragen mensen, die zich goed willen verzekeren tegen dat wat het belangrijkste is “hun gezondheid” (en die verzeker je maar één goed) bij hun makelaar eens na naar de verschillen in dekking. Men zal verschieten van de mindere waarborgen.

De folder van de CM laat blijken dat er volledige zekerheid is, ieder makelaar zal dit kunnen aantonen dat dit niet zo is.

Ik heb een Medi Card bij een verzekeraar van Duitse origine, ik weet dat ik bij opname in een ziekenhuis nooit een voorschot zelf moet betalen en dat de “hele” rekening betaald zal worden zonder dat ik voor verassingen kom te staan. Graag betaal ik dan meer voor deze zekerheid.

Zou de CM als ziekenfonds niet beter bij hun opdracht blijven “schoenmaker blijf bij je leest”. Ze nemen een stuk van de reissector, een stuk van de bandagistserie, een stuk verzekeringen…terwijl ze een hele andere opdracht hebben.

Een slager gaat ook geen schoenen maken…

Door enkel bezig te zijn met hun opdracht werken ze mee aan de werkzekerheid en zelfs uitbreiding aan werkplaatsen.