Di Rupo

In "de kern" van 07/02 kan men weer eens lezen hoe groot de fantasie van de editoriaal schrijver van dienst kan zijn. Het is volgens mij niet waar dat de Franstaligen hun wil opdringen aan de Vlamingen om het migrantenstemrecht goed te keuren. De editoriaal schrijver van dienst weet dit zeer goed,

P.G.

maar kan het niet laten om aan stemmingmakerij te doen tegen de Franstaligen,en in bedekte termen te schrijven"Vlaanderen eerst"

Het stemmingmaken ziet men ook aan de titels boven de artikels,zoals;"Met dank aan Elio Di Rupo"-"Vlaanderen controleert en Wallonie incasseert"-"Deleuze laat Vlaamse gemeenten in de kou staan"-"Vlaams geld naar Wallonie"enz.