Hasselt Proms

HASSELT PROMS

Louis Froidmont - Millen

Proficiat aan de organisatoren. Proficiat aan de harmonie uit Oost-Vlaanderen (Kon. Harmonie St. Cecilia Zele) die als "Proms Orchestra" fungeerde. Proficiat aan het merendeel van de artiesten die zichzelf introduceerden alvorens hun act te doen. Proficiat, behalve aan die ene arrogante Peter Koelewijn die zo beperkt was in zijn eigen voorstelling dat hij, om de humorist uit te hangen, de vaandrig en vlag van de harmonie belachelijk meende te maken. De vlag van de harmonie bestempelen als "het tafellaken van zijn vrouw" getuigt van een platvloerse instelling. Meneer Koelewijn moet zich maar eens realiseren wat achter dit symbool staat en welke inspanning deze harmonie geleverd heeft, met voor het merendeel liefhebber-muzikanten, inclusief de vaandeldrager, om als Proms-orkest voor het voetlicht te komen. Wij hadden, als dirigent van die harmonie, elke felicitatie voor de samenwerking geweigerd. En zeker geen lullige omhelzing zoals Koelewijn zich permitteerde. Maar voor de show moet men wat verdragen .... Het weze duidelijk gezegd: dit is geen verwijt naar Hasselt Proms, zoiets is niet te voorzien. Wij hebben zaterdagavond genoten, behalve van dat ene moment.