Prins Laurent

Ik ben totaal niet royalistisch ingesteld, maar de commentaar van enkele

Tom Luyten - Antwerpen

'christelijke' mensen op prins Laurent tart toch alle verbeelding. Ik kan

niet geloven dat alle christenen zo intolerant en bekrompen zijn. Oh, wat

een schande toch, dat iemand met een andere cultuur, geloofsovertuiging en

huidskleur zich verantwoordelijk wilt stellen voor een kind van onze

cultuur...so what?! Ik denk niet dat die man van ons nieuw geboren

prinsesje een terrorist zal maken hoor. Lees er eens de Bijbel op na, en

schaam uzelf diep. Er wordt gezegd dat moslims de christenen bestempelen

als 'ongelovige honden'. Ik vind echter de houding van sommige gelovige

briefschrijvers arrogant en zelfs racistisch! Zijn er al niet genoeg

belachelijke godsdienstoorlogen? Moet je niet openstaan voor alle culturen

en geloofsovertuigingen? Ik als vrijzinnige doe dat in ieder geval wel, en

ik vind dit zeer bevorderlijk voor de integratie en voor het respect naar

alle overtuigingen toe. Sinds wanneer is verdraagzaamheid geen christelijke

waarde meer? We leven toch niet meer in de Middeleeuwen zeker.