VLD

Rudi Vereecken - Terhagen

Bij de VLD zijn de plooien gladgestreken, de neuzen wijzen terug in dezelfde richting.

De partijtop, extra gesteund door oudgediende Willy De Clercq, heeft de bende jonge wolven (op een democratische

manier) nog eens de hiërarchie in de pikorde duidelijk gemaakt. De jonge garde moet nog even wachten en mag

verder plannen maken tegen 2016. Conflict opgelost en meer moet dat niet zijn voor de VLD.

Ook bij de andere coalitiepartij SP.a/Spirit kon men na de beslissing op het VLD congres het angstzweet weg vegen,

de VLD zou zo maar eens de federale regering moeten hebben opblazen.

Met mogelijke vervroegde verkiezingen voor het federaal parlement enerzijds en het resultaat van de opiniepeiling

anderzijds in het achterhoofd, zal dit weliswaar geen prettig gevoel geweest zijn voor de SP.a.

De kans zat er altijd in dat zij uit de boot zouden vallen.

Beide partijen hebben echter nu onmiddellijk het gevaar gezien, alhoewel zij beweren dat het maar om peilingen gaat.

Vanaf nu gaan zij beter samenwerken en zeker geen ruzie meer maken. Wat moeten de burgers echter denken van zulke regeringspartijen van wie toch enige ernst verwacht wordt in het besturen van het land.

Feiten zijn feiten en daarin is nog altijd begrepen het migrantenstemrecht dat, ondanks 80% van de bevolking

tegenstander is, dit toch zal goedgekeurd worden vooral onder impuls van de SP.a/Spirit en de VLD welke in dit

dossier maanden geleden geweigerd hebben hun verantwoordelijkheid op te nemen. Een openlijke verontschuldiging

van Karel De Gucht dat de VLD vorig jaar een inschattingsfout heeft gemaakt en dat zij er zeker van waren dit

stemrecht te kunnen tegenhouden, is niet voldoende om de burgers te sussen.

De gewone burgers stonden en staan nog steeds machteloos tegen enkele verlichte despoten wiens wil wet is.

Zelfs een referendum werd de bevolking in deze delicate beslissing niet gegund.

Welk respect hebben deze politici dan voor deze burgers? Niets, nul komma nul.

Vanaf heden komt hier uiteraard weer verandering in: de verkiezingen zijn in aantocht en opnieuw is het voor

diezelfde politici nu weer wel de kiezer die baas is en zal beslissen. Van demamogie gesproken!

De enige manier vanwege de burgers om aan te tonen dat zij inderdaad baas zijn en zullen beslissen, dat zij niet

akkoord zijn met de huidige gang van zaken, is op 13 juni 2004 gewoonweg niet te gaan stemmen.

Dit is het enige antwoord dat de politici begrijpen, dat de burgers zich afkeren van hun politieke spelletjes.

Gaat diezelfde overheid het aandurven om enkele miljoenen mensen te vervolgen omdat zij niet gaan kiezen hebben

of gaan zij deemoedig het hoofd buigen en toegeven dat er in dit land structureel iets grondig fout zit?

Trouwens de politici schermen over alles en nog wat zo graag met het grote Europa. Welnu, wij zijn zowat het

enige land waar nog stemplicht is. Waarom volgen zij daar niet Europa in?

Het antwoord is snel gegeven: uit schrik de naakte waarheid onder ogen te moeten zien dat de burgers zich afkeren van de politiek.

Om sommige politici te ontmoedigen wil ik hier wel verklaren dat het om een persoonlijke en vrije meningsuiting

gaat en geen oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Ieder burger is echter individueel vrij van denken en desnoods naar best vermogen te handelen.