Moslim en peter

Het is wel heel duidelijk hoe ongelovig ons koningshuis is.

Frank Maximus - Hees

Ze weten niet eens meer de betekenis van een Peter en een Meter bij de doop

van een kind.

Een Peter en Meter moeten erop toezien dat het kind een Christelijke

opvoeding krijgt.

Hoe kan een moslim, zelf een ongedoopte, daar ooit voor instaan?

Voor het koningshuis is het Christendom een gebruik geworden, geen

overtuiging!

Men trouwt en doopt nog in de kerk, voor de show, niet meer omdat men erin

gelooft.