Diepenbeek

Is het dan toch waar dat er in ons land omstreeks 2000 nc. nog plundergebieden bestaan? Ik meende dat zoiets thuishoorde bij de Germaanse invallen, Vandalen- en Hunnenstreken of bij muitende middeleeuwse huurlegers!

Jef Castermans - Diepenbeek

Toch blijkt Diepenbeek nog zo een overgebleven koloniaal gebied te zijn waar men naar hartelust alles en nog wat mag weghalen, terwijl de inlandse bevolking onder leiding van apathische opperhoofden steeds maar gelaten toekijkt.

Diepenbeek is, geografisch gezien, één der interessantste gemeenten van Limburg. Het dorp zit te paard op de groene Demervallei met in het noorden een Kempens gedeelte en in het zuiden de aanloop naar het vruchtbare Haspengouw. De heide- en vengebieden achter het Albertkanaal maken deel uit van het uitgestrekte natuur- en wandelgebied “de Maten”. In het zuidelijke gedeelte vindt men de eerste vierkantshoeven, beginnen de laagstamplantages en is er zelfs een uitgestrekte boomgaard, waarin de Nationale Boomgaardenstichting alle hoogstamfruitboomsoorten -zo kenschetsend voor Haspengouw!- bewaart voor het nageslacht.

Toch noemt Kortessem zich de “Poort van Haspengouw”. Een titel die het zonder blikken of blozen steelt van Diepenbeek, dat niet alleen de poort naar Haspengouw, maar tegelijkertijd ook nog de poort der Kempen is!

Foei, Kortessem!

Nog arroganter is grote broer, de zogenaamde stad van de “Goede Smaak”, die bij ons alles wat niet te heet of te zwaar is publiekelijk steelt

Zo pronkt zij o.a. met voorhistorische stenen van een Diepenbeekse cromlech , die aan het Diepenbeekse Kapelle- en Tombeveld een enorme historische en toeristische waarde hadden kunnen geven

“Leg terug die stenen!” en pronk liever met uw “Tuikabelbrug der Schande”! Noem u ook niet langer “Jeneverstad”, want al uw jeneverstokerijen zijn, op wat amateuristisch gedoe na, opgedoekt. Voor jenever moet je voortaan in Diepenbeek zijn. Het bedrijf Sodico in Diepenbeek heeft tegenwoordig een wereldomzet, waarvan alle jeneverbedrijven in Hasselt samen in hun gloriedagen nog niet eens durfden dromen! Ga je ons dat bedrijf ook afpakken of kom je uit eerlijke schaamte je jeneverfeesten in je wingewest Diepenbeek vieren! Dan moeten we wel goed opletten of onze Diepenbeekse “Stroese” wordt ook weer een Hasselts product!

En nu de laatste stunt! De Limburgse universiteit, die wij uit bescheidenheid L.U.C. hebben laten noemen, hoewel zij volledig op Diepenbeeks grondgebied staat, moet plotseling Universiteit Hasselt heten. Is Hasselt dan zo arm dat het voortdurend bij de buren moet gaan stelen? Of wil Steve daardoor misschien doctor honoris causa worden? Foei, Hasselt, dat getuigt alleszins niet van “goede smaak”! Luik, Brussel, Antwerpen, zijn voornaam genoeg om zich de naam van de luchthavens van Bierset, Zaventem of Deurne niet toe te eigenen. Zij maken er vriendelijk gebruik van en laten ieder grondgebied zijn eigenwaarde.

Denkt gij, Hasselt, dat onze Limburgse universiteit zo graag de naam van dieven zal dragen? Diefstal is nog altijd een misdaad en wanneer politieke volgelingen en aanbidders van “heilig paterke Steve”menen het recht in eigen hand te mogen nemen, dan bestaat er naast de politieke macht nog altijd zoiets als de rechterlijke macht. Niets belet de Diepenbekenaren klacht wegens “vervreemding” in te dienen.

Indien ook de rechterlijke macht op dat domein tekenen van laksheid vertoont, is het hek volledig van de dam.Wat belet ons, Diepenbekenaren, dan tot de plundering van het Hasselts patrimonium over te gaan? We kunnen beginnen met op het stedelijke zwembad en het Cultureel Centrum “Gemeente Diepenbeek” te hangen. Vervolgens stemmen wij een gemeentelijke verordening, waarbij het aan alle Diepenbekenaren veroorloofd is “gratis” van deze infrastructuur gebruik te maken. Wij zullen eens laten zien dat ook wij kunnen “stunten”!

Beste Hesseleëre met burgemeester Reynders op kop, bezin eer gij begint! Bezoedel uw naam niet verder, want smaak en wansmaak grenzen aan elkaar. Wij, Diepenbekenaren, zijn allemaal doorbrave mensen, die het zelfs niet wagen u “Vinstermikken” te noemen. Wat is er dan zo oneervol aan de naam Diepenbeek dat gij meent te besluiten dat die van u beter is? Wij hebben zelfs niet de pretentie onze naam te geven aan een universiteit, die als L.U.C. de trots van ALLE Limburgers uitmaakt.

Hebt gij misschien schrik dat wij ze aan Genk zouden geven? Die stad heeft toch via het voetbal een grotere Europese uitstraling dan het bescheiden Hasselt als het om naambekendheid gaat! Of is het de bedoeling dat het inschrijvingsgeld weldra wordt afgeschaft en dat de cursussen eerlang “gratis” worden uitgedeeld?

Laat ons toch opnieuw serieus worden!