Verkeersboetes

Dat verkeersveiligheid een zaak is van iedereen is geweten. Verkeersveiligheid kun je bekomen en verhogen door aanleg van fietspaden en rotondes, het kappen van bomen, de aanleg van een degelijk wegdek, controles op naleving van snelheidsreglementering, conflictvrije verkeerslichten, enz... Door de obsessie en het commando van onze 'mister Limburg' werd het landschap bezaaid met vele (mis)plaatste borden van '70' en flitspalen die in Stevaert-land duidelijk gretig ge(mis)bruikt worden om in België "koploper" te worden wat betreft het innen van verkeersboetes. De fierheid waarmee meneer Rubens vermeld dat de onbemande camera's de "hofleverancier" zijn van verkeersboetes, is ronduit misplaatst en

J. Robben

edroevend. Voor hem is duidelijk niet iedere Belg gelijk voor de wet. Een veilig en realistisch verkeersbeleid kan ook op andere manieren. Laat ons hopen dat onze politici na 13 juni eindelijk tot dit besef gaan komen en een einde maken aan deze ordinaire geldklopperij.