Vreemdelingenstemrecht

Volgens Els Van Weert die het debat over het "vreemdelingenstemrecht" opende, is een doorbraak in dit dossier een kwestie van politieke moed. Haar enthoesiasme werd onthaald op scherpe reacties die blijkbaar zo hard aankwamen dat Bert Anciaux het nodig vond om op zijn persoonlijke webstek te vermelden dat Els hem na afloop ontdaan en geëmotioneerd opbelde. Zijn bloed kookte, schreef hij. Wel, mijn bloed ook, bij het aanschouwen van het circus in de federale en andere praatbarakken, zij het om andere redenen. Stem'recht' hoort samen te gaan met burgerschap, met langdurige inzet voor de samenleving. Vlaanderen wil helemaal geen "vreemdelingenstemrecht" in de maag gesplitst krijgen onder druk van MR en PS. Het vergt dus inderdaad politieke moed om kordaat neen te zeggen in plaats van rechtmatige Vlaamse eisen zoals de splitsing van het tweetalige en dus ongrondwettelijke kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te misbruiken om een slag thuis te halen. Foei mijnheer De Gucht.

Stijn Paemelaere