Hondjes

4200 loslopende dieren gemeld bij de politie van 35 Limburgse gemeenten?

Jan Hermans - Kinrooi

Ja, iedereen wil wel een hondje in huis, ze zijn toch zolief meneer!

En zonder taksen, maar wel voor niet te lang, want er moet nogal veel geveegd worden, er moet mee naar buiten worden gegaan, ze moeten ook nog speciale voeding krijgen,zonder nog te spreken van het honden kapsalon.Dit alles kost ook nogal wat geld, dus....

wordt dat beestje maar op straat gezet en moet de rijkswacht er achteraan.

Dat kost de gemeenschap nog meer geld, wat hadden deze rijkswachters veel ander werk kunnen doen, zoals de dieven pakken, 4200 dieren, wat een verspilling aan geld en tijd.

Ligt hier geen opdracht voor de leden van Gaia?