Sauwens

Politiekers hebben,zeker als dit in hun kraam past, een bijzonder kort geheugen.

of is Sauwens NU al vergeten dat hij juist dank zij een "splinterpartijdje"aan de politieke top geraakte.

Maar ja,het zal Johan's zorg niet zijn, dat hij een legioen vlaams nationalisten in

de kou liet staan.

Leon Bancken - Riemst

Want het is duizend maal veiliger opportunistisch onder de vleugels van een nog steeds

"Belgicistische"CD&V in "Vlaandren Vlaams" te roepen dan lid te zijn van een republikijns

splinterpartijdje.