Agressie op Genkse scholen

Bij deze reageer ik op de lezerbrief van de Heer Chris Du Bois over de agressie op de Genkse Scholen. Hierin wordt melding gemaakt van bedreiging van een leerkracht met een mes in Syntra Genk (voorheen Limburgs Vormingscentrum Genk). Bovendien zou de desbetreffende leerling meteen van school gestuurd zijn.

Torre Buyle, coördinator Syntra Genk - Genk

Syntra Genk wil duidelijk stellen dat geen enkel voorval van deze aard vorige week of reeds eerder gebeurd is. De brief van de heer du Bois is gebaseerd op fictieve en onjuiste informatie. . De heer du Bois wenst geen contact met ons op nemen, noch zijn bronnen bekend te maken. Syntra Genk werkt reeds jaren aan de goede begeleiding van haar leerjongeren en heeft hiervoor ook een uitstekende samenwerking met CLB, leersecretarissen, VIZO en de Genkse politie.